โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม
200 ม.9 ถนนกำลังเอก บ้านวังกะทะ  ตำบลสำนักตะคร้อ  อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 30210
เบอร์โทรศัพท์ 044-081156
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : E-book เรื่อง ไฟฟ้ากระแส (2)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธัชธรรม์ ดงแสง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2566,16:48  อ่าน 7 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : E-book เรื่อง ไฟฟ้ากระแส (1)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธัชธรรม์ ดงแสง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2566,16:48  อ่าน 6 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : E-book เรื่อง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (2)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธัชธรรม์ ดงแสง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2566,16:34  อ่าน 5 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : E-book เรื่อง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (1)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธัชธรรม์ ดงแสง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2566,16:33  อ่าน 6 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : E-book เรื่อง ระบบน้ำเหลือง(Lymphatic System) (2)
ชื่ออาจารย์ : นายเกียรติศักดิ์ ชวนขุนทด
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2566,15:54  อ่าน 6 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : E-book เรื่อง ระบบน้ำเหลือง(Lymphatic System) (1)
ชื่ออาจารย์ : นายเกียรติศักดิ์ ชวนขุนทด
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2566,15:53  อ่าน 6 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : E-book เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม(2)
ชื่ออาจารย์ : นายเกียรติศักดิ์ ชวนขุนทด
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2566,15:34  อ่าน 5 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : E-book เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม(1)
ชื่ออาจารย์ : นายเกียรติศักดิ์ ชวนขุนทด
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2566,15:19  อ่าน 7 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : E-book เรื่อง MUTATION(การกลาย)
ชื่ออาจารย์ : นายเกียรติศักดิ์ ชวนขุนทด
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2566,15:00  อ่าน 9 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : E-book เรื่องตัวต้านทาน
ชื่ออาจารย์ : พุทธิพงษ์ ดอกสันเทียะ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2566,23:55  อ่าน 16 ครั้ง
รายละเอียด..